Danh sách thi cập nhật đến ngày : (T5) 26/04/2018 (15-06-2017)
Lịch thi , danh sách thi, phòng thi và thời gian thi của thí sinh...


Hướng dẫn cách xem vị trí phòng và thời gian thi của thí sinh:

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ Mã Sinh Viên hoặc Tên rồi ấn phím Enter.

 

STT

Môn thi

Đối Tượng

Lần thi

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

0 Bệnh Học Miệng Và Hàm Mặt 2 Y6 R RHM
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 26/04/2018

Xem chi tiết

0 Phục Hình 1 Y4 I RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 26/04/2018

Xem chi tiết

0 Dinh Dưỡng Và An Toàn Thực Phẩm Cho Sức KHỏe
Răng Hàm Mặt
Y2 H RHM
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Điều Trị Loạn Năng Hệ Thống Nhai Y6 R RHM
(2017-2018)
02 Tự Luận /
Giảng Đường
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Khiếm Thị Nâng Cao Y3 KXNK
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Quản Lý Y Tế VB2K4
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Quản Lý Y Tế Y2 KXNK
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Nhi Y Học Cổ Truyền Y6 YHCT
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Phương Tễ Y6 BSĐK YHCT
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng Y6 BSĐK YHDP
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em Y3 Điều Dưỡng
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Và Quản Lý Y Tế BSLTK5
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu VB2K4
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu Y3 CN
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu 1 Y3 BS
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu 1 Giải Phẫu CN Y1 BS CN
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Toán Và Thống Kê Y Sinh Y1 ĐDTT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Tin Học Y1 Dinh Dưỡng
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Tin Học Y1 Điều Dưỡng YTCC XNYH KXNK
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Tin Học Y2 BS
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Tin Học Đại Cương Y1 BS
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngoại Ngữ SĐH CKI 21 22
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam VB2K4
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam VB2K3
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam TC14
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Truyền Nhiễm VB2K3
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Thực Vật Dược Chế Biến
Dược Liệu
Y5 YHCT
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Ung Thư Y7
(2017-2018)
05 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Ung Thư BSLTK3
(2017-2018)
11 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Ung Thư Y5 Tổ 15-24 YHDP
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Hóa BSLTK4
(2017-2018)
03 Tự Luận /
Giảng Đường
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngoại BSLTK3
(2017-2018)
09 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Sinh Lý Học BSLTK5
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Dịch Tễ Học BSLTK5
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Nội Bệnh Lý Y Học Cổ Truyền 2 Y6 YHDP
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngoại Y7 BSĐK
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngoại Bệnh Lý Y6 BSĐK
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Phương Pháp Nghiên Cứu Sức Khỏe Cộng Đồng Y4 YHDP
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Nha Khoa Công Cộng Y5 I RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngũ Quan Y Học Cổ Truyền Y6 YHCT
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Phục Hồi Chức Năng Y6 BSĐK YHDP
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Phục Hồi Chức Năng Y5 Tổ 5 6
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Lao Y5 Tổ 7 8
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Giáo Dục Quốc Phòng 1 Y6 R RHM
(2017-2018)
04 Tự Luận /
Giảng Đường
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Định Hướng Chuyên Khoa Da Liễu ĐHCK Da Liễu K32
(2017-2018)
02 Tự Luận /
Nhà A7
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Y Học Hạt Nhân Y6 BSĐK
(2017-2018)
06 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 19/04/2018

Xem chi tiết

0 Nội Y7 BSĐK
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 19/04/2018

Xem chi tiết

0 Nội Bệnh Lý Y6 BSĐK
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 19/04/2018

Xem chi tiết

0 Nội Bệnh Lý Y Học Hiện Đại 2 Y6 YHCT
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 19/04/2018

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Và Quản Lý Y Tế Y6 BSĐK
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 16/04/2018

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Và Quản Lý Y Tế Y3 YHDP
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 16/04/2018

Xem chi tiết

0 Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Thực Hành Điều Dưỡng Y2 Điều Dưỡng
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 16/04/2018

Xem chi tiết

0 Tiếng Anh Chung (Nghe) Y1 ĐDTT
(2017-2018)
02 TN /
Giảng Đường
(CN) 15/04/2018

Xem chi tiết

0 Tiếng Anh Chung (Đọc Viết) Y1 ĐDTT
(2017-2018)
02 Tự Luận /
Giảng Đường
(CN) 15/04/2018

Xem chi tiết

0 Hóa Sinh TC15D TH
(2017-2018)
02 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(CN) 15/04/2018

Xem chi tiết

0 Dinh Dưỡng Và Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm TC15D TH
(2017-2018)
01 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(CN) 15/04/2018

Xem chi tiết

0 Truyền Nhiễm Y7 BSĐK
(2017-2018)
05 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 15/04/2018

Xem chi tiết

0 Truyền Nhiễm Y5 BSĐK Tổ 1-14
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 15/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu Răng Hàm Mặt 2 Y2 H RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 15/04/2018

Xem chi tiết

0 Sản Y5 BSĐK
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 15/04/2018

Xem chi tiết

0 Sản Đợt 1 Y4 BSĐK Tổ 13-22
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 15/04/2018

Xem chi tiết

0 Nhi (CT Y6) Y7 BSĐK
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 15/04/2018

Xem chi tiết

0 Nhi Y5 BSĐK YHDP
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 15/04/2018

Xem chi tiết

0 Nhi Đợt 1 Y4 BSĐK Tổ 1-12
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 15/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu 1 Giải Phẫu 2 Giải
Phẫu CN
Y2 BS CN
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu Bệnh Răng Hàm Mặt Y3 RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/04/2018

Xem chi tiết

0 Giáo Dục Sức Khỏe TC15
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngoại Ngữ 1 Y1 BS CN
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/04/2018

Xem chi tiết

0 Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Y2 ĐDTT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/04/2018

Xem chi tiết

0 Dinh Dưỡng Và An Toàn
Thực Phẩm 1
VB2K4
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/04/2018

Xem chi tiết

0 Dân Số Y1 BS
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/04/2018

Xem chi tiết

0 Ôn Bệnh Y6 YHCT
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/04/2018

Xem chi tiết

0 Y Sinh Học Lâm Sàng Y6 BSĐK
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngoại Cơ Sở Y Học Hiện Đại Y3 YHCT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/04/2018

Xem chi tiết

0 Mô Phôi BSLTK5
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/04/2018

Xem chi tiết

0 Siêu Âm Sản Phụ Khoa ĐHCK SASPK K8
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/04/2018

Xem chi tiết

0 Tai Mũi Họng LT LS Y5 Tổ 29 30
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/04/2018

Xem chi tiết

0 Mắt LT LS Y5 Tổ 15 16
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/04/2018

Xem chi tiết

0 Phục Hồi Chức Năng Y5 YHCT
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/04/2018

Xem chi tiết

0 Phục Hồi Chức Năng Y4 YHCT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/04/2018

Xem chi tiết

0 Da Liễu Y5 Tổ 17 18
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/04/2018

Xem chi tiết

0 Bệnh Học Miệng Và Hàm Mặt 2 Y6 R RHM
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 11/04/2018

Xem chi tiết

0 Bệnh Học Miệng Và Hàm Mặt 1 Y4 I RHM
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 11/04/2018

Xem chi tiết

0 Chữa Răng Nội Nha 1 Y4 I RHM
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 11/04/2018

Xem chi tiết

0 Phẫu Thuật Hàm Mặt Y6 R RHM
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 11/04/2018

Xem chi tiết

0 Nghiên Cứu Khoa Học SĐH CKII31 NCS35
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 11/04/2018

Xem chi tiết

0 Truyền Nhiễm Y4 YTCC
(2017-2018)
04 Tự Luận /
Giảng Đường
(T3) 10/04/2018

Xem chi tiết

0 Giáo Dục Quốc Phòng 1 Y4 Điều Dưỡng
(2017-2018)
07 Tự Luận /
Giảng Đường
(T3) 10/04/2018

Xem chi tiết

0 Dịch Tễ 2 Y4 YTCC
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 10/04/2018

Xem chi tiết

0 Dịch Tễ Học Y6 YHCT
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 10/04/2018

Xem chi tiết

0 Xét Nghiệm Vi Sinh - Ký Sinh Trùng Trong VSATTP Y4 XNYH
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 10/04/2018

Xem chi tiết