Kết quả Giảng viên được sinh viên bình chọn năm học 2013-2014 (30-03-2015)
Năm học 2013-2014, TT KT & ĐBCLGD đã triển khai hoạt động sinh viên bình chọn giảng viên theo Quyết định số 3276/QĐ-ĐHYHN ngày 09/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo đó, mỗi sinh viên bình chọn 01 giảng viên đã giảng dạy cho sinh viên trong năm học này dựa trên 4 tiêu chí:  kiến thức và trình độ chuyên môn của giảng viên, tác phong sư phạm và phương pháp giảng dạy, trách nhiệm và sự nhiệt tình của giảng viên; khả năng khuyến khích được sự sáng tạo và hứng thú trong học tập cho sinh viên. Giảng viên có số phiếu cao nhất theo mỗi khối sinh viên được trao tặng danh hiệu “Giảng viên được sinh viên bình chọn". Năm học 2013-2014 có tất cả 362 giảng viên được bình chọn với 4962 phiếu bình chọn hợp lệ. Ngày 14/11/2014, Nhà trường đã trao danh hiệu “Giảng viên được sinh viên bình chọn" năm học 2013-2014 cho 05 giảng viên của 06 khối được sinh viên bình chọn cao nhất, trong đó có 02 khối bình chọn cùng 01 giảng viên.

Kết quả các giảng viên được sinh viên bình chọn năm 2013-2014 được đăng tại đây.

Quyết định Công nhận danh hiệu "Giảng viên được sinh viên bình chọn" năm học 2013-2014 tại đây.

 

Các tin khác