Khóa học Phương pháp nghiên cứu và nghiên cứu lâm sàng (02-12-2016)
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Viện-Trường Strasbourg, Cộng hòa Pháp, Ban quản lý dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý và điều hành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội” tổ chức khóa học về “Phương pháp nghiên cứu và nghiên cứu lâm sàng” do GS.Nicolas MEYER và GS.Laurent MONASSIER của Trung tâm Viện-Trường Strasbourg giảng dạy.

          Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Viện-Trường Strasbourg, Cộng hòa Pháp, Ban quản lý dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý và điều hành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội” tổ chức khóa học về “Phương pháp nghiên cứu và nghiên cứu lâm sàng” do GS.Nicolas MEYER và GS.Laurent MONASSIER của Trung tâm Viện-Trường Strasbourg  giảng dạy.

          Thời gian: từ 16/12/2016 đến 23/12/2016.

          Chương trình bao gồm giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn bài tập thực hành (chương trình dự kiến đính kèm tại đây).

          Các cán bộ quan tâm đề nghị đăng ký tham gia với Ban tổ chức trước ngày 13/12/2016: TS. Đào Ánh Hương, Trợ lý ban Quản lý dự án, điện thoại :

090 454 2244, email : anhhuong57@gmail.com

           Xin trân trọng cảm ơn.               

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác