Quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm (14-12-2016)
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại nghị định số 103/2016.NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại nghị định số 103/2016.NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Nội dung chi tiết xin mời download tại đây.

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác