Thông báo quyết định triển khai dịch vụ công trực tuyến (10-01-2017)
Ngày 29/12/2016, Bộ Y tế đã ký quyết định thí điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Ngày 29/12/2016, Bộ Y tế đã ký quyết định thí điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 - Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng. Xin đề nghị các cán bộ, giảng viên lưu ý và thực hiện. Xin mời download quyết định tại đây.

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác