Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017 (01-06-2017)
Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017, Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017 được gửi tối đa 10 đề tài tham dự xét giải thưởng

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017, Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017 được gửi tối đa 10 đề tài tham dự xét giải thưởng. Đối tượng tham gia giải thưởng là các sinh viên đang theo học tại trường tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng (trước ngày 30/6/2017).

          Vậy Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ đề nghị các Viện, Khoa, Bộ môn và các đơn vị nghiên cứu có đề tài hướng dẫn sinh viên đăng ký tham gia giải thưởng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn chi tiết trong thông tư số 18/2016/TT-BGDDT (tải file theo link dưới đây) và nộp về Phòng Quản lý Quản lý Khoa học - Công nghệ trước ngày 20/6/2017.

Mọi chi tiết xin liên BS Nguyễn Trung Hiếu – Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ: ĐT 0904218672; Email: hieu203@yahoo.com

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác