Thông báo về các chương trình học tập, trao đổi của trường HAMK, Phần Lan 2018 (15-06-2017)
Trường Đại học Khoa học ứng dụng HAMK, Phần Lan thông báo về các chương trình học tập trao đổi cho niên học mùa Xuân 2018 bao gồm:

1. Tuần lễ quốc tế 2018 tại HAMK School of Wellbeing

2. Môn học mới : " Các phương pháp sáng tạo trong công tác xã hội và giáo dục" 20 Module ECTS được đưa vào chương trình học mùa xuân năm 2018 ( Phù hợp với sinh viên Điều dưỡng quan tâm đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần)

3. Chương trình học trao đổi 2018 : Thông tin chi tiết có tại đây 

 

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Các tin khác