Giới thiệu đề tài khoa học xét tặng giải thưởng Nhân tài đất Việt 2017 (19-06-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 3269/BYT-TT-KT chuyển tiếp công văn số 46/NTDDV ngày 05/6/2017 của Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt về việc đề nghị giới thiệu đề tài khoa học dự giải thưởng năm 2017.

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 3269/BYT-TT-KT chuyển tiếp công văn số 46/NTDDV ngày 05/6/2017 của Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt về việc đề nghị giới thiệu đề tài khoa học dự giải thưởng năm 2017. Đây là Giải thưởng được tổ chức hàng năm trao tặng cho tác giả hoặc tập thể tác giả các công trình khoa học xuất sắc đã được ứng dụng vào thực tiễn đạt được hiệu quả cao và có ý nghĩa kinh tế - xã hội lớn.

Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị các đơn vị/cá nhân giới thiệu hoặc tự ứng cử các công trình xuất sắc và gửi về phòng quản lý Khoa học – Công nghệ trước ngày 10/7/2017.

Chi tiết xin liên hệ : Bs. Phạm Thanh Tân, phòng 319, nhà A1. Email: phamthanhtandhyhn@gmail.com 

Phòng Quản lý KHCN

Các tin khác