Đăng ký tham gia giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng 2017 (07-07-2017)
Thực hiện Công văn số 5547-CV/TĐHN-CNVC&ANQP ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc giới thiệu các cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng 2017 do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức nhằm tôn vinh các tài năng trẻ khoa học và công nghệ.

Thực hiện Công văn số 5547-CV/TĐHN-CNVC&ANQP ngày 23/6/2017 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc giới thiệu các cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng 2017 do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức nhằm tôn vinh các tài năng trẻ khoa học và công nghệ.

Để giải thưởng được tổ chức thành công, BCH Đoàn Trường Đại học Y Hà Nội kính đề nghị các cơ sở Đoàn và các đơn vị thông báo rộng rãi đến các đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ (không giới hạn số lượng) thuộc đơn vị biết và đăng ký tham gia giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả Cầu Vàng 2017 (có Quy chế chi tiết gửi kèm).

BCH Đoàn trường đề nghị các cá nhân hoàn thiện hồ sơ (đóng thành 02 bộ) gửi về Văn phòng Đoàn Trường trước 15h00 ngày 01/9/2017 (thứ Sáu) để tổng hợp, triển khai xét chọn và giới thiệu các cá nhân đủ tiêu chuẩn gửi Thành đoàn Thành phố Hà Nội. Người nhận: CN. Cao Thị Thúy Anh, SĐT: 0973573602, email: caothuyanh11@gmail.com.  Địa chỉ: Văn phòng Đoàn Trường ĐHYHN, tầng 1, nhà A8, Đại học Y Hà Nội (Ghi chú: Báo cáo thành tích cá nhân và các tài liệu liên quan gửi 01 bản mềm về địa chỉ Email: caothuyanh11@gmail.com).

Các cá nhân, đơn vị có thể tìm đọc các văn bản có liên quan đến công tác triển khai Giải thưởng tại địa chỉ: www.tainangviet.vn hoặc www.doanthanhnien.vn  hoặc liên hệ trực tiếp với BS. Bùi Văn Nhơn (BCH Đoàn TNCS HCM Trường ĐHYHN), SĐT: 097.666.1780. Mẫu bìa, Phiếu đăng ký, báo cáo thành tích, công văn, quy chế

Phòng Quản lý KH-CN

Các tin khác