Giải thưởng Kovalevskaia 2017 (12-09-2017)
Năm 2017, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia tiếp tục tổ chức xét và trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia cho các nhà khoa học nữ xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Năm 2017, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia tiếp tục tổ chức xét và trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia cho các nhà khoa học nữ xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Theo công văn số 576/UBGT-ĐCT ngày 11/8/2017 của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 và công văn số 4873/BYT-TT-KT ngày 28/8/2017 của Bộ Y tế về việc đề cử xét trao tặng giải thưởng Kovalevskaia 2017,  Bộ Y tế sẽ tiến hành xét chọn để giới thiệu cá nhân, tập thể và các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc cho Ủy ban Giải thưởng.    

Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị, cá nhân căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình xét chọn để gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 (xem thông tin chi tiết tại đây, tc1, tc2, tc3).

Hồ sơ xin gửi về: BS. Phạm Thanh Tân, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ, P319, Nhà A1; điện thoại: 096 210 5667, email: phamthanhtan@hmu.edu.vn. Thời gian: trước 25/9/2017

Phòng Quản lý KH-CN

Các tin khác