Góp ý chương trình Khoa học - Công nghệ trong điểm cấp Bộ (18-09-2017)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 799/K2ĐT-NCKH ngày 08/9/2017 của Cục Khoa học – Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 799/K2ĐT-NCKH ngày 08/9/2017 của Cục Khoa học – Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc xin ý kiến khung 05 chương trình trọng điểm cấp Bộ. Ban Giám hiệu xin đề nghị các cá nhân, đơn vị cho ý kiến về nội dung dự thảo, để trên cơ sở đó Nhà trường sẽ tổng hợp gửi góp ý đến Cục Khoa học – Công nghệ và Đào tạo (download file dự thảo tại đây).

Mọi ý kiến xin gửi về Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ qua email: khcn_hmu@hmu.edu.vn, thời gian: trước ngày 21/9/2017.

Xin trân trọng cảm ơn!    

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác