Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở chậm tiến độ (27-09-2017)
Trong kế hoạch hàng năm, Nhà trường đã phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (gọi tắt là đề tài) đối với các cán bộ thuộc các đơn vị của Trường.

Trong kế hoạch hàng năm, Nhà trường đã phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (gọi tắt là đề tài) đối với các cán bộ thuộc các đơn vị của Trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn nhiều đề tài thực hiện không đúng tiến độ đề ra. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của các đề tài NCKH cấp cơ sở, Nhà trường yêu cầu các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở phải triển khai và nghiệm thu đề tài theo đúng thời gian đã được phê duyệt (theo Quy trình Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Y Hà Nội đã được ban hành kèm theo quyết định 3095/QĐ-ĐHYHN ngày 27/9/2013 của Hiệu trưởng). Nhà trường cũng đề nghị các đơn vị rà soát và đôn đốc các cán bộ thuộc đơn vị mình (là chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở) thực hiện đề tài theo đúng thời gian đã được phê duyệt.

Đối với những đề tài thực hiện không đúng tiến độ đề ra, Nhà trường đề nghị các chủ nhiệm đề tài phải nghiệm thu trước 31/12/2017. Sau thời gian này, nếu chủ nhiệm đề tài chậm tiến độ chưa tiến hành nghiệm thu, Nhà trường sẽ ra quyết định hủy bỏ quyết định phê duyệt đối với đề tài NCKH cấp cơ sở chậm tiến độ đó và sẽ xử lý theo các quy định hiện hành (đối với cả cá nhân chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì đề tài).

Mọi chi tiết xin liên hệ: BS. Bùi Văn Nhơn, phòng 321, tầng 3, nhà A1. SĐT: 0243.8523798-121, DĐ: 097.666.1780.

Trân trọng cảm ơn!

Phòng QL. Khoa học - Công nghệ

Các tin khác