Thông báo về việc xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2017 (28-09-2017)
Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 115 năm ngày thành lập trường

Trong khuôn khổ các hoạt động dịp kỷ niệm 115 năm thành lập trường, từ năm 2017 Quy chế trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ dành cho các tác giả có công trình khoa học công bố trên tạp chí quốc tế đã có nhiều thay đổi nhằm mở rộng các đối tượng tham gia và được xét tặng. Phòng Quản lý KH-CN xin thông báo Quyết định số 4058/ĐHYHN - KHCN do Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội phê duyệt ngày 28/9/2017 (Click vào đây để download quyết định). Các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên và cộng tác viên nghiên cứu của nhà trường quan tâm cần chuẩn bị hồ sơ xét tặng bao gồm:

1.     Đơn xin xét tặng giải thưởng (Mẫu 1), (download mẫu tại đây);

2.     Danh mục bài báo tham dự (Mẫu 2), (download mẫu tại đây);

3.     Minh chứng: bản chụp: (1) bìa cuốn tạp chí (nếu có); (2) mục lục tạp chí (nếu có); (3) toàn văn bài báo.

Người nhận: ThS. Trần Thị Hòa (phòng 319, A1, ĐT: 04 38523798#122 hoặc 0985 048 408), Hạn nhận hồ sơ: trước ngày 21/10/2017. 

Phòng QL. Khoa học - Công nghệ

Các tin khác