Đề xuất nhu cầu sử dụng một số Vector biểu hiện Gene (19-10-2017)
Theo công văn số 885/K2ĐT-NCKH ngày 06/10/2017 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Y tế có khả năng cung cấp loại Vector biểu hiện gen, cụ thể như sau:

Theo công văn số 885/K2ĐT-NCKH  ngày 06/10/2017 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Y tế có khả năng cung cấp loại Vector biểu hiện gen, cụ thể như sau:

          Vector Cloning: có tác dụng giữ các đoạn gene đang nghiên cứu, cần biểu hiện trên các sinh vật khác. Là loại vector thương mại nên việc sử dụng nó để cloning gene khá dễ dàng cho các nhà nghiên cứu.

Vector Expression: là vector biểu hiện gene, hiện nay việc tách chọn gene và biểu hiện gene đó trên một cơ thể sinh vật khác là hướng đi trọng yếu của ngành công nghệ sinh học. Các vector biểu hiện gene thương mại đảm bảo chắc chắn khi gene được biểu hiện trong tế bào đỉnh cao.

          Vector chứa gene Luciferase: đây là vector biểu hiện gene hoàn chỉnh và khi vector được đưa vào tế bào, gene Luciferase và enzyme Luciferase sẽ được sản xuất. Từ đó, nhà nghiên cứu sẽ dễ dàng đánh giá được hiệu quả của quá trình biểu hiện gene.

          Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị có nhu cầu đề xuất việc sử dụng các vector biểu hiện các gene trên đề Trường tổng hợp và đề xuất lên Bộ Y tế.

          Mọi thông tin xin liên hệ: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ, điện thoại: 098 890 7119, email: tongkhuyen@hmu.edu.vn

 

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác