Hội thảo “Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục đại học và Chương trình đào tạo” (06-06-2018)
HỘI THẢO “ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO”

HỘI THẢO “ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO”

 

            Ngày 21-22/9/2019, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục đại học và Chương trình đào tạo”. Hội thảo nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng của cán bộ chủ chốt, các giảng viên, nhân viên để từ đó thúc đẩy cải tiến thường xuyên chất lượng giáo dục của Nhà trường về nhiều khía cạnh từ tổ chức quản lý, phát triển và tổ chức chương trình đào tạo, phương pháp dạy học, lượng giá, hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội,v.v. . Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi các hoạt động rà soát chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo giữa kỳ dựa trên khuyến nghị của kết quả kiểm định chất lượng Trường.

            Báo cáo viên PGS.TS. Phạm Văn Tuấn là kiểm định viên quốc gia và là đánh giá viên của AUN-QA. PGS.TS. Phạm Văn Tuấn có nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam, của AUN-QA, và các tiêu chuẩn quốc tế khác; phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra dựa trên nguyên lý tiếp cận CDIO.

            Trong bài phát biểu khai mạc, PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động đảm bảo chất lượng, định kỳ tự đánh giá và cải thiện chất lượng, sự cần thiết phải kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018. PGS. TS. Đoàn Quốc Hưng xác định cam kết mạnh mẽ của Ban Giám hiệu trong việc ưu tiên nguồn lực thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm định để khẳng định chất lượng của Nhà trường với xã hội.

            Đã có hơn 120 đại biểu tham gia hội thảo, gồm Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các Viện đào tạo, Khoa, Bộ môn, các Phòng/Ban/Trung tâm của nhà trường. Hội thảo đã đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo ở phạm vi quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế. Các cán bộ tham gia hội thảo có cơ hội thảo luận, trao đổi, học tập kinh nghiệm từ chuyên gia. Hội thảo được các cán bộ tham gia đón nhận tích cực và đánh giá cao.PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội phát biểu khai mạcĐại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Viện đào tạo, Khoa, Bộ môn, Phòng/Ban/Trung tâm trong trường tham dự hội thảo

 


Báo cáo viên trình bày tại buổi hội thảo
 


Hình ảnh làm việc theo nhóm
 


Hình ảnh làm việc theo nhóm
 


Hình ảnh làm việc theo nhómHình ảnh làm việc theo nhómHình ảnh làm việc theo nhóm

 

Các tin khác