Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Lý Thuyết 2019 BS YHDP VB2K3 Lần 1, VB2K2 Lần 2, BSLTK3 Lần 2 (06-06-2018)
Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Lý Thuyết 2019 BS YHDP VB2K3 Lần 1, VB2K2 Lần 2, BSLTK3 Lần 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT
BÁC SỸ YHDP 2019 VB2K3 LẦN 1, VB2K2 LẦN 2, BS YHDP LTK3 LẦN 2THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT BS YHDP NĂM 2019:


Kết quả thi đối tượng BS YHDP VB2K3 lần 1: Xem chi tiết tại đây!

Kết quả thi đối tượng BS YHDP VB2K2 lần 2: Xem chi tiết tại đây!

Kết quả thi đối tượng BS YHDP LTK3 lần 2: Xem chi tiết tại đây!


Thời hạn nộp đơn phúc tra từ 08h00 ngày 7/3/2019 đến trước 16h30 ngày 8/3/2019

Xin chân thành cảm ơn! 

  

Các tin khác