Kết Quá Thi Tốt Nghiệp Lý Thuyết BS Y Khoa Và Chuyên Đề LS Đại Học 2019 (06-06-2018)
Danh sách thí sinh thi tốt nghiệp Đại Học 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA 2013-2019
VÀ HỌC PHẦN CỬ NHÂN Y KHOA KHÓA 2015-2019


KẾT QUÁ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT BS Y KHOA VÀ CHUYÊN ĐỀ LS ĐẠI HỌC 2019
 

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ số báo danh hoặc họ tên thí sinh rồi ấn phím Enter.

 

SINH VIÊN NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO TRƯỚC 16H00 T3 11/6/2019 TẠI P.107 A6 : ĐƠN PHÚC KHẢO
                                                                          

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Điểm thi

1 KẾT QUẢ BS ĐA KHOA TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

2 KẾT QUẢ BS RĂNG HÀM MẶT TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

3 KẾT QUẢ BS Y HỌC CỔ TRUYỀN TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

4 KẾT QUẢ BS Y HỌC DỰ PHÒNG TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

5 KẾT QUẢ VĂN BẰNG 2 K3, BS LIÊN THÔNG K3 TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

6 KẾT QUẢ CN ĐIỀU DƯỠNG TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

7 KẾT QUẢ CN DINH DƯỠNG TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

8 KẾT QUẢ CN KHÚC XẠ NHÃN KHOA TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

9 KẾT QUẢ CN XÉT NGHIỆM Y HỌC TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết

10 KẾT QUẢ CN Y TẾ CÔNG CỘNG TN MTB /
Nhà A6

Xem chi tiết


   

KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 2019

 

Các tin khác