Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Lý Thuyết Đại Học Lần 2 Năm 2018 (06-06-2018)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2018


THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2018:

Kết quả thi đối tượng BS: Xem chi tiết tại đây!

Kết quả thi đối tượng CN: Xem chi tiết tại đây!

Thời hạn nộp đơn phúc tra muộn nhất là 16h00 thứ 4 Ngày 05/12/2018 

  

Các tin khác