TẬP HUẤN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG CỦA ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH SĐH 2020 (08-04-2019)
TẬP HUẤN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG CỦA ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH SĐH 2020


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

HƯỚNG DẪN CÁCH XEM PHÒNG THI VÀ THỜI GIAN THI

TẬP HUẤN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG CỦA ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH SĐH 2020ĐỀ NGHỊ THÍ SINH CHÚ Ý :

- YÊU CẦU THÍ SINH ĐEO KHẨU TRANG TRƯỚC KHI VÀO NHÀ A6

- YÊU CẦU THÍ SINH RỬA TAY BẰNG DUNG DỊCH SÁT KHUẨN TRƯỚC VÀ SAU KHI VÀO PHÒNG THI


- THÍ SINH PHẢI CÓ MẶT TRƯỚC GIỜ THI 15 PHÚT

- TRÌNH DIỆN CMND / THẺ CĂN CƯỚC TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG THI

- THÍ SINH PHẢI GHI NHỚ SỐ BÁO DANH

- KHÔNG MANG CÁC THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG TRUYỀN TIN, ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, BÚT, GIẤY, TÀI LIỆU, … VÀO PHÒNG THIHướng dẫn cách xem vị trí phòng và thời gian thi của thí sinh

* Tải PDF về máy tính hoặc xem PDF bằng trình duyệt

* Ấn tổ hợp Ctr+F tìm kiếm bằng Số Báo Danh hoặc Họ Tên rồi ấn phím Enter
 

 
                                                                          

STT

Môn thi

Đối Tượng

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

1 TẬP HUẤN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG 2020 CKI 25
CKII 34
TN MTB /
Nhà A6
(T3) 28/07/2020

Xem chi tiết

2 TẬP HUẤN THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG 2020 THS 29
BSNT 45
TN MTB /
Nhà A6
(T3) 28/07/2020

Xem chi tiết


   
ĐỀ NGHỊ THÍ SINH XEM TRƯỚC

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT GIAO DIỆN VÀ TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG:
 

 


 

Các tin khác