Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Ngoại năm 2018 (25-07-2018)
Bộ môn Ngoại phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Ngoại” năm 2018, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Bác sĩ đa khoa;

2. Hình thức và thời gian đào tạo: đào tạo tập trung, thời gian đào tạo 06 tháng.

3. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội và các bệnh viện thực hành.

4. Số lượng học viên dự kiến: 40- 50 học viên/lớp.

5. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.

6. Kinh phí đào tạo: 18.000.000đ/học viên/khóa học.

7. Khai giảng: dự kiến 24/8/2018.

Mời tải file:

1. Thông báo tuyển sinh

2. Mẫu đơn xin học

Phòng QL.ĐTSĐH

Các tin khác