Hội thảo "Giới thiệu và giải đáp thắc mắc về Đề tài tiềm năng và Đề án hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản quốc tế” (19-02-2019)
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019, với mục đích giúp cán bộ/giảng viên hiểu rõ và nâng cao hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản quốc tế, Trường tổ chức Hội thảo "Giới thiệu và giải đáp thắc mắc về Đề tài tiềm năng và Đề án hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản quốc tế”.

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019, với mục đích giúp cán bộ/giảng viên hiểu rõ và nâng cao hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản quốc tế, Trường tổ chức Hội thảo "Giới thiệu và giải đáp thắc mắc về Đề tài tiềm năng và Đề án hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản quốc tế”.

Thời gian: 14h00 - 15h30, ngày 28/02/2019 (thứ Năm)

Địa điểm: Hội trường Quốc tế - tầng 3 - nhà A1.

Thành phần: đại diện lãnh đạo phụ trách KHCN và thư ký khoa học của các Viện, Bệnh viện, Khoa, Trung tâm, Bộ môn; các cán bộ/giảng viên đã đăng ký hỗ trợ xuất bản quốc tế; các nhóm nghiên cứu tiềm năng và đại diện phòng TCKT.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các đơn vị và cá nhân đăng ký tham dự hội thảo trước 17h00, ngày 26/02/2019 qua địa chỉ email: drbuinhon@hmu.edu.vn.

 Link đăng ký online: https://goo.gl/forms/ohzUxCevDK0DPTOn2

Thông tin chi tiết liên hệ: BS. Bùi Văn Nhơn, SĐT: 097 666 1780.

 

Các tin khác