Thông báo Đăng ký đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu chung hợp tác với Đài Loan (Hạn nộp trước ngày 08/03/2019) (28-02-2019)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 125/K2ĐT-KHCN ngày 18/02/2019 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu chung hợp tác với Đài Loan. Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị, cá nhân tìm hiểu và đề xuất đặt hàng theo các nội dung của công văn nêu trên. Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Châu A, Châu Phi và Châu Mỹ, Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghê, điện thoại: 024 39448901

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 125/K2ĐT-KHCN ngày 18/02/2019 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu chung hợp tác với Đài Loan. Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị, cá nhân tìm hiểu và đề xuất đặt hàng theo các nội dung của công văn nêu trên (tải file tại đây: CV175, Mẫu đăng ký)

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Châu A, Châu Phi và Châu Mỹ, Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghê, điện thoại: 024 39448901

Để được hỗ trợ từ phía nhà trường, xin mời liên hệ: ThS. Trần Thị Hòa, Phòng 320b, Nhà A1,  điện thoại: 0985048408, email: tranhoa@hmu.edu.vn

 

 

Các tin khác