Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2019 (26-03-2019)
Thực hiện Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" (sau đây gọi tắt là Thông tư 18), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2019.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Ngày hội việc làm
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle